Jelen nyilatkozat célja, hogy rögzítse a debrecenitaborozas.hu üzemeltetője az Emese-Soft Kft. (4033 Debrecen, Szikszai u. 12., Adószám: 23919758-2-09) által alkalmazott adatvédelmi és kezelési elveket.
A jelen szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére, lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem)
Az Emese-Soft Kft. a 1992. évi LXIII. törvény rendelkezése szerint jár el, mely kimondja a személyes adatok védelmét és a közérdekű adatok nyilvánosságát. Az oldal használata során tudomására jutott adatokat e törvény rendelkezései szerint kezeljük.
Amennyiben az Ügyfél megadja személyes adatait, ezzel hozzájárul ahhoz, hogy az Emese-Soft Kft. nyilván tartsa és kezelje ezeket az adatokat. Az adatokat harmadik félnek nem adjuk tovább.

Személyes adatok köre
1.1 A Jelentkezz Táborainkba űrlapon az alábbi adatok megadására van szükség:
Email cím: Az időpontfoglalás esetén a megadott címre küldünk választ

1.2 Cookie/Sütik
A http-süti egy információcsomag, melyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküldi a szervernek, minden a szerver felé irányított kérés alkalmával.
A süti bármikor törölhető a böngészőben lévő sütik törlése gombbal. További információ a süti kezelési szabályzatban olvasható.

1.3 Az adatokat megismerő személyek köre:
Hunor és Magor Hagyományőrző Lovas Egyesület (4031 Debrecen, Derék utca 163. 3/9, weboldal tulajdonosa)
Emese-Soft Kft. (4033 Debrecen, Szikszai u. 12., adatkezelő, üzemeltető)

1.4 Az adatokat még a további célokra használjuk fel:

  • statisztikák összeállítása
  • reklamációk, panaszok kezelése
  • nyereményjátékok

1.5 Adatok tárolási ideje
Az adatait korlátlan ideig tároljuk. Adatai tárolására azért van szükség, mert a sikeres időpontfoglaláshoz vagy ismételt időpontfoglaláshoz elengedhetetlenek az adatai. Bármikor kérheti emailben a support@steadyjax.hu címre küldött levelében az adatai törlését, módosítását, helyesbítését. Az adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával Ön hozzájárul, hogy adatait tároljuk.
Ön jelezheti a support@steadyjax.hu email címen, hogy adatait véglegesen töröljük a rendszerből.
Az ügyfél bármikor módosíthatja adatait és bármikor kérhet tájékoztatást az ÁSZF-ben meghatározott módon.

Az adatkezelő elérhetőségei:
Név: Emese-Soft Kft.
Székhely: 4033 Debrecen, Szikszai u. 12.
Email: support@steadyjax.hu

1.6 Jogorvoslat
A Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság elérhetőségei: a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál, melynek elérhetősége: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., www.naih.hu, ugyfelszolgalat@naih.hu, telefon: +36 (1) 391 1400

1.7 Az Ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos jogai
Tájékoztatás: Az űrlap kitöltésével és elküldésével Ön elfogadja, hogy mely adatait fogjuk kezelni. Lásd jelenlegi dokumentum.
Hozzáférés: Ön bármikor kérhet tájékoztatást, hogy történik e Önre vonatkozó adatkezelés és mely adatait kezeljük.
Adatok helyesbítése: Ön jelezheti, hogy az adatai pontatlanok, kérheti azok módosítását
Adatok törlése: Ön kérheti adatainak törlését. Ha az adatai harmadik fél számára is nyilvánosak, akkor cégünk értesíti a harmadik felet, hogy töröljék adatait az adatbázisból.
Adathordozhatóság: Ön kérheti, hogy adatait géppel olvasható formátumban (pdf fájl) megkapja és egy másik adatkezelőnek továbbítsa.
Tiltakozáshoz való jog: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés esetén
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.